Wat heeft u aan pensioen opgebouwd

    1a. Vul het totaal aan jaarlijkse ouderdomspensioen in (van alle pensioenregelingen).

  1. 1b. Vul het verwachte pensioenkapitaal in (totaal van alle polissen).

    2. Heeft u tussen uw 15e en 65e in het buitenland gewoond en in die periode geen AOW opgebouwd? Hoeveel jaren heeft u gemist?