Bijzondere Situaties

E-mailadres Afdrukken PDF

Deel deze pagina

Pensioenopbouw op basis van beschikbare premie

Bekende pensioenregelingen zijn de eindloonregeling en de middelloonregeling gebaseerd op 70% van het laatste inkomen wat iemand heeft verdiend of het gemiddelde inkomen. Deze beide regelingen laten in het pensioenoverzicht zien wat men op de pensioendatum ontvangt aan jaarlijkse pensioenuitkering. Deze uitkering duurt zolang men leeft.

De beschikbare premieregeling is een regeling die uitgaat van de premie die wordt ingelegd en het rendement. Op de pensioendatum is een pensioenkapitaal opgebouwd die in levenslange uitkeringen wordt omgezet. Onzeker is dus hoe hoog de pensioenuitkeringen zullen zijn en of dit voldoende is.

 

Afschaffing AOW partnertoeslag

Iemand die vandaag met pensioen gaat en een jongere partner met weinig of geen inkomen heeft, ontvangt voor deze partner een AOW partnertoeslag. Deze toeslag is afhankelijk van de persoonlijke (arbeids) situatie van de partner en duurt tot diens 65e jaar. Zo ontvangt men toch een AOW uitkering voor een echtpaar ondanks dat de partner nog geen 65 jaar is. Dit heet de AOW partnertoeslag. In 2015 verdwijnt deze AOW partnertoeslag. Dat betekent dat wanneer iemand met een jongere partner per 01-01-2015 met pensioen gaat er een AOW tekort is. Dit AOW tekort (op dit moment zo’n € 9.000 bruto per jaar) houdt aan, zolang de partner nog geen 65 jaar is geworden.

 

Partners

Wanneer beide partners werken en pensioen opbouwen, wordt er per partner vaak tijdens de pensioenopbouw rekening gehouden met een AOW bedrag voor een echtpaar. Het AOW bedrag voor een echtpaar is echter hoger dan het AOW bedrag wat men werkelijk per partner ontvangt. Door tijdens de pensioenopbouw met dit AOW bedrag voor een echtpaar rekening te houden, wordt de grondslag (basis) waarover men pensioen opbouwt lager en bouwt men dus minder pensioen op dan dat er reëel gezien dient te worden opgebouwd.

 

Deeltijd

Traditioneel gezien kennen we in Nederland veel gezinssituaties waarbij de ene partner fulltime werkt en pensioen opbouwt en de andere partner geen of in deeltijd pensioen opbouwt. Ook tijdens de pensioenopbouw van een deeltijdwerker wordt vaak rekening gehouden met een omgerekende AOW bedrag voor een echtpaar. Hierdoor wordt de grondslag (basis) dusdanig laag dat er weinig pensioen wordt opgebouwd.

 

Echtscheiding

Volgens de laatste CBS cijfers vinden er in Nederland jaarlijks ruim 30.000 echtscheidingen plaats. Een echtscheiding heeft grote gevolgen voor het pensioen wat is opgebouwd. Afhankelijk van de echtscheidingsdatum dient het opgebouwde pensioen verdeeld te worden over beide (ex)partners. Dit betekent een verlaging van het persoonlijk pensioen en soms tot wel 50%. In traditionele situaties met een partner die deeltijd werkt, is de impact van een dergelijke pensioenverdeling nog groter.

 

Eigen woning

De eigen woning is vaak niet iets waar men aan denkt bij pensioen. Toch is de eigen woning een wezenlijk onderdeel van het inkomensplaatje op de pensioendatum. Indien er op de pensioendatum bij de eigen woning nog een hypotheek hoort, is het van belang hoe hoog de rente en de eventuele aflossingen of premies zijn. In de eerste plaats om inzicht te krijgen of uit het beoogde pensioeninkomen deze hypotheeklasten nog betaald kunnen worden. Maar ook omdat het belastingvoordeel die voor de betaalde hypotheekrente geldt, lager uit kan vallen. Meestal loopt de einddatum van een hypotheek synchroon aan de pensioendatum. Maar in veel gevallen ligt deze einddatum van de hypotheek na de pensioendatum.

 

Lijfrente- of kapitaalpolis

Voor deze polissen geldt dat hierop verschillende belastingregimes van toepassing zijn. Voor de ene lijfrentepolis geldt dat het opgebouwde lijfrentekapitaal in levenslange uitkeringen dient te worden ontvangen, voor de andere geldt dat het over een tijdelijke duur kan worden ontvangen. Dit is afhankelijk van de ingangsdatum van de lijfrentepolis.

Ook een schadeloosstelling of zogenaamde gouden handdruk onder gebracht in een stamrecht valt onder het fiscale regime van de lijfrentepolis.

De uitkering in de kapitaalpolis kan in de meeste gevallen belastingvrij worden uitgekeerd. Van belang is hoelang men voor deze kapitaalpolis premie heeft betaald, hoe hoog de uitkering is en of deze gekoppeld is aan een hypotheek.

 

Zelfstandigen

Mensen die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn, nemen in de pensioenwereld een bijzondere plek in. Als zelfstandige dien je zelf (buiten de AOW) een regeling voor het pensioeninkomen te treffen. Dit kan in de vorm van een lijfrente- of pensioenpolis of als directeur groot aandeelhouder van een BV in eigen beheer. Ook deze vormen kennen hun eigen fiscale en reken regimes.

 

Spaar- en/of beleggingssaldo

Ook het saldo van uw spaarrekening of beleggingsrekening kunt u aanwenden voor uw pensioeninkomen. Van belang is inzicht te krijgen in hoe hoog het saldo op uw pensioendatum zal zijn en welke risico’s u bij uw beleggingen wenst te lopen.

 

Erfenis

Ook kunt u rekening houden met toekomstige erfenissen. Het lijkt misschien raar, maar in een persoonlijke financiële planning komt dit onderwerp zeker ter sprake. Waarom nu in de periode dat u het geld misschien het hardst nodig heeft financiële investeringen doen, terwijl u de zekerheid heeft dat u op uw pensioendatum over vermogen uit een erfenis zult beschikken.

Deel deze pagina