Bereken Pensioen Behoefte

E-mailadres Afdrukken PDF

Deel deze pagina

Heel eenvoudig door middel van het beantwoorden van 4 vragen weet u in 5 minuten wat u per maand netto te besteden hebt en of dit bedrag voldoet aan uw financiële behoefte op het moment dat u met pensioen gaat.

 

Voordat u de berekening start dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben:

De meest recente UPO (Uniform Pensioen Overzicht)

Het meest recente pensioenoverzicht welke u van uw pensioenfonds(en) hebt ontvangen. Is er sprake van meerdere UPO's in verband met meerdere werkgevers en pensioenopbouw, neem dan het totaal van de opgebouwde of op te bouwen pensioenen. Wordt er een pensioenkapitaal opgebouwd, neem dan het totaal van het eindbedrag op uw pensioendatum. Tip! Op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de meest recente pensioengegevens vinden. Hiervoor heeft u uw digid code nodig.

Uw eventuele lijfrentepolis(sen)

Het meest recente polisblad of de meest recente waarde-opgave(n) die u van uw verzekeraar hebt ontvangen en waarop het lijfrentekapitaal op de einddatum of de lijfrente-uitkering op de einddatum staat vermeld. Heeft u meerdere polissen, neem dan het totaal van de lijfrente-uitkeringen en/of het totaal van de lijfrentekapitalen.

Een overzicht met uw vaste lasten

Hierbij kunt u denken aan uw maandelijks vaste lasten, zoals:

 • - huur van uw woning
 • - overige huur (garagebox etc.)
 • - energiekosten, inclusief abonnement 'gaswacht'
 • - radio/ televisie
 • - internet
 • - premie zorgverzekering
 • - gemeentelijke belastingen
 • - waterschapslasten
 • - autoverzekering
 • - wegenbelasting
 • - krant
 • - tijdschriften
 • - abonnementen (sport, bibliotheek ed.)
 • - premie huisverzekeringen (inboedel, opstal, aansprakelijkheid)
 • - premie overige verzekeringen (reis, rechtsbijstand etc.)
 • - premie voor levensverzekeringen (overlijden, spaar, lijfrente)
 • - bijdrage/ premie voor uitvaart/ begrafenis
 • - bijdrage aan goede doelen (stichtingen, fondsen, kerk etc.)
 • - kosten voor medische kosten die niet vergoed worden (medicijnen,
 • - bepaalde behandelingen etc.)
 • - loterijen (postcode, lotto, staatsloterij etc.)
 • - kledingkosten
 • - autokosten (brandstof, wasserij, reparaties etc.)
 • - boodschappen
 • - overig nog niet genoemde vaste lasten
Neem het totaal van de vaste lasten en reken dit om naar een jaarbedrag.

Uw eventuele hypotheekgegevens

Het overzicht van uw hypotheek. Dit overzicht gebruikt u voor uw belastingaangifte en ontvangt u aan het begin van ieder jaar. Welk bedrag betaalt u maandelijks aan hypotheekrente en hoeveel betaalt u maandelijks aan aflossing en/of premie voor uw hypotheekpolis. Reken het totaal om naar een jaarbedrag.

 

Klik op i voor behulpzame informatie. Als u de bovenstaande formulieren/bedragen bij de hand heeft, kunt u de berekening starten. Succes!

 

Deel deze pagina