Speciaal voor werkgevers

E-mailadres Afdrukken PDF

Deel deze pagina

In Nederland heerst onder werknemers nog vaak het idee dat we in een sociale verzorgingsstaat leven terwijl de versobering midden jaren negentig reeds zijn intrede heeft gedaan. Deze sociale verzorging, ook wel sociale zekerheid genoemd is relatief jong. De AOW is van midden jaren vijftig en de meeste overige sociale zekerheden zijn van de periode daarna. Op zich een bijzonder idee dat veel mensen in zo een relatief korte periode aan deze zekerheid gewend zijn geraakt. De meeste van deze sociale zekerheden zijn via de overheid geregeld maar daarnaast heeft de overheid besloten om een deel van die zekerheden via de werkgevers te laten uitvoeren. Op het moment dat de overheid de sociale zekerheid begon te versoberen, boden de werkgevers een oplossing in de vorm van aanvullende verzekeringen zoals een ANW- en AOW-hiaat verzekering. Veel werknemers in Nederland verwachten daarom nu, op het moment dat pensioenen zo in de schijnwerpers staat, ook duidelijke informatie hierover via hun werkgever te ontvangen. Per 01-01-2009 is de nieuwe pensioenwet (PW) van kracht waarin een strengere informatieplicht bij de werkgever is neergelegd. Niet geheel onlogisch omdat de pensioenregeling immers een secundaire arbeidvoorwaarde betreft.

 

Uw werknemers ontvangen ieder jaar van het pensioenfonds een pensioenoverzicht, de zogenaamde UPO. Hierin is beschreven wat zij aan pensioen kunnen verwachten uit de via u lopende pensioenregeling. Wat zij nog meer uit eerder opgebouwd pensioen of overige regelingen kunnen verwachten maar vooral of het totaal hiervan voldoende is, dienen zij zelf te onderzoeken. Ook bij deze situatie lijkt het erop dat werknemers afwachtend naar hun werkgever kijken. U als werkgever kan deze verwachting invullen en als blijk van goed werkgeverschap uw werknemers helpen bij het verkrijgen van inzicht in hun inkomenssituatie, op het moment dat zij stoppen met hun werk. Als werkgever kunt u deze voorlichting op een eenvoudige manier faciliteren. Informeer bij ons naar de mogelijkheden om uw werknemers voor te lichten en het laten opstellen van een compleet persoonlijk financieel inzicht.

Deel deze pagina