Disclaimer & Privacy Statement

E-mailadres Afdrukken PDF

Deel deze pagina

Disclaimer

www.Mijnpensioenbehoefte.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. www.Mijnpensioenbehoefte.nl streeft er dan ook naar om de verstrekte informatie op de sites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat de getoonde informatie niet (meer) geheel juist is. Het staat Mijnpensioenbehoefte.nl vrij om op elk gewenst moment en zonder enige vooraankondiging wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op de websites van mijnpensioenbehoefte.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Nadrukkelijk willen wij erop wijzen dat mijnpensioenbehoefte.nl niet tot doel heeft enige pensioen- of aanverwante verzekeringen te adviseren, te bemiddelen noch te verkopen. De uitkomsten zijn het resultaat van de door u ingevulde gegevens. Deze inkomsten geven u een heel goede weergave van uw werkelijk besteedbare netto pensioeninkomen anno nu, gebaseerd op de belastingtarieven van 2010.

 

Eventuele links naar andere websites zijn informatief van aard. Mijnpensioenbehoefte.nl heeft niet het beheer over de inhoud van die websites en verleent geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie daarop. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder schriftelijke toestemming van Mijnpensioenbehoefte.nl anders dan voor eigen gebruik op enige manier openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan. Mijnpensioenbehoefte.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

 

Privacy Statement

Mijnpensioenbehoefte.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u worden verzameld en/of op enigerlei wijze worden verwerkt. Wanneer u deze website bezoekt, wordt uw IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Mijnpensioenbehoefte.nl deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om de door uw gevraagde en relevante informatie te verstrekken. We zullen uw gegevens nooit aan derden doorspelen. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

 

Gebruik van Cookies

Mijnpensioenbehoefte.nl maakt bij deze site gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Deze cookies dienen alleen voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen de cookies ervoor dat uw gegevens worden herkend de volgende keer dat u onze website bezoekt. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. Mijnpensioenbehoefte.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deel deze pagina